خلاقیت های مهندسی در دفاع مقدس

خلاقیت های مهندسی در دفاع مقدس, /علی اکبر پوری رحیم.
  

نویسنده:  پوری رحیم، علی اکبر
 
 مجموعه مقالات نخستین همایش سراسری بررسی ویژگی ها و عوامل خلاقیت و ابتکار عمل رزمندگان اسلام در دفاع مقدس (جلد اول), 272ص., تهران: دانشگاه امام حسین، موسسه چاپ و انتشارات، 1382, ص. 149 تـا 157

لینک دریافت مطلب:

http://idochp2.irandoc.ac.ir/fulltextmanager/fulltext15/SE/99/99286.pdf

/ 0 نظر / 25 بازدید